Slovácký Veteran Car Club

Členská schůze Slováckého Veteran Car Clubu se koná v neděli 24. dubna 2022 v areálu KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště. Zároveň v tomto termínu proběhne akce nazvaná 200 km Československem, kterou pořádá Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm. Členové klubu mohou tuto akci podpořit svým veteránem.

Nové informace ohledně testací a retestací v roce 2022 najdete v sekci Testace vozidel. Kromě termínů testací jsou zde rovněž umístěny potřebné dokumenty, které lze stáhnout a vyplnit pro potřeby testací (protokol o technické prohlídce, čestné prohlášení k vlastnictví vozidla a další).

Únorová členská schůze se koná v neděli dne 27. února 2022 v 9:30 v areálu Kovozoo Staré Město u Uherského Hradiště. Účast všech členů je nutná, neboť se budou projednávat a schvalovat nové stanovy spolku a změna sídla spolku. Všichni členi jsou srdečně zváni.