Zápisy ze schůzí 2020

Zápis ze schůze ze dne 9. 8. 2020
Program: úvod a přivítání

 • seznámení s programem soutěže
 • informace pro vedoucí průjezdných kontrol
 • rozdělení členů na jednotlivá místa trasy
 • zajištění hladkého průběhu celé akce                                                                                                                                                -SV-

Zápis ze schůze ze dne 28. 6. 2020
Program: úvod a přivítání

 • zhodnocení cílové jízdy konané 7.6. z Velehradu na Babí Horu
 • seznámení s průběhem příprav na soutěž klubu Veteráni Moravským Slováckem a seznámení s propozicemi
 • diskuze a přednáška na téma zdravotních rizik související při organizaci naší soutěže
 • závěr a bujará diskuze                                                                                                                                                                          -SV-


Zápis ze schůze ze dne 31. 5. 2020
Program: úvod a přivítání po delší pauze

 • informace k akci Cílová jízda (ZMĚNA - sraz před bazilikou Velehrad, respektování utvořených skupinek při návštěvách lapidaria, baziliky a klášterních zahrad při komentovaných prohlídkách.
 • proběhlo hlasování o konání akce Veteráni Mor. Slováckem 2020 se závěrem 46 členů pro, 9 členů nesouhlasilo a 4 členové se zdržely
 • pokud bude omezení pohybu osob bude se konat náhradní akce v Kovozoo bez ůčasti veřejnosti.                                           -SV-

Zápis ze schůze ze dne 23. 2. 2020. Přítomných 69 členů a 4 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání
 • nabídka renovátorské fi. Novitech
 • info pro vystavovatele vozidel v muzeu a ke kartám pro vstup do KOVOZOO
 • info z uzávěrky financování klubu
 • novinky ze schůze VCCČR která proběhla 8.2. - novela zákona, petice sepsaná pro vyjednávání
 • byl oznámen termín pro otevření nových prostor muzea na 11.10.
 • akce otevírání pramenů Luhačovice průběh je v jednání
 • akce Lednice průběh dle předchozích let beze změn
 • termín cílové jízdy 7.6.
 • Jízda králů Hluk 5.7. motocykly vítány
 • info k soutěži Veteráni Mor. Slov. registrace on-line, trasa - Buchlovice, Bzenec oběd, Velká n. Vel., Kunovice, Kovozoo SM
 • gratulace p Mazáčovi k životnímu jubileu
 • závěrem debata na různé - zveřejnění seznamu členské základny, spuštěny stránky klubu na Facebook                                -SV-

Zápis ze schůze ze dne 26. 1. 2020. Přítomných 71 členů a 7 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání členů v novém roce
 • bilancování akcí v loňské sezoně
 • informace o členské základně (noví členové, zrušení členství neaktivním členům)
 • oznámení předběžných termínů našich akcí - Luhačovice, Lednice, cílové jízdy
 • nástřel trasy letošní soutěže Veteráni Mor. Slov.
 • info o zavedení povinného EET
 • novinky k testacím a prodlužování průkazů HV
 • Info z jednání s ministerstvem dopravy ze školení test. komisařů
 • termín dodání košil posunuto o dva měsíce
 • závěrem debata na různé                                                                                                                                                                    -SV-