Zápisy ze schůzí 2021

Zápis ze schůze ze dne 28. 11. 2021
Program: úvod a přivítání

 • zahájení 10:00 hod., předání stolních kalendářů na rok 2022 všem členům
 • informace o tvorbě nových webových stránek na stávající doméně vccuh.cz
 • návrh na prominutí členských poplatků za rok 2021 z důvodu covidových opatření a omezení klubových akcí a schůzí
 • návrh na obsazení funkce pokladníka klubu, popis činnosti pokladníka, na fukci navržen pan Zbyněk Varmuža, na funkci účetní navržena paní Varmužová, hlasováním nadpoloviční většinou byly schváleni pokladník i účetní
 • informace o nutnosti uspořádat volby vedení klubu nejpozději začátkem příštího roku, z tohoto důvodu provedena kontrola členské základny a aktulizace seznamu členů, zasloužilým členům bez možnosti účasti na schůzích a akcích klubu bylo uděleno čestné členství. Tím došlo k redukci počtu členů s právem hlasovat z 95 na 93 členů. Všichni členové byli vyzváni, aby se zúčastnili příští schůze, která bude volební a je třeba co nejvyšší účasti
 • informace o činnosti Prezidia federace v Praze (volba nového prezidenta a předsedy technické komise, novela zákona o provozu motorových vozidel pozastavena, navýšení limitů pro STK, žádosti o rozšíření kontrol na veteránská vozidla)
 • prodlužování testací HV bude probíhat v měsících březnu a dubnu 2022, vozidla s kapalinovými brzdami musí mít protokol o brzdách, nutnost pořizování fotodokumentace při prodlužování testací, zvýšení časové náročnosti testací a retestací, nutnost rozšíření testační komise, navržen pan Chvilíček 
 • informace o možnosti pronájmu autodílny od společnosti Kovosteel na provádění kontrol, posouzení možnosti nákupu brzdové stolice nebo decelerometru pro měření účinku brzdové soustavy
 • obsáhlá diskuze o provádění kontrol HV na STK, HV do roku výroby 1971 jako HV, od roku výroby 1972 nutnost absolvování STK
 • návrh na pořízení vlastních prostor, dlouhodobý pronájem kanceláře v budově nového muzea, pronájem recepce od KOVOZOO zdarma jako "úřadovna muzea veteránů"
 • návrh na revizi stanov klubu, stanovy jsou dostupné na www.justice.cz nebo na nových klubových stránkách v sekci Kontakty
 • návrhy na uspořádání zájezdů, výletů a návštěv muzeí a akcí v roce 2022
 • lednová schůze se bude konat 30. 1. 2022 pokud tomu dovolí aktuální hygienická situace, členům uložen úkol promyslet trasu, program příštího ročníku soutěže Veteráni Moravským Slováckem se zaměřením na zážitkovou akci                                                                                     - BB -

Zápis ze schůze ze dne 5. 9. 2021
Program: úvod a přivítání

 • gratulace oslavenci Josefu Dosedělovi, po které následovalo občerstvení
 • informace o akcích, které se udály za uplynulé období (p. Pavelka setkání paromilů v Hradci, p.Dědeček se zůčastnil akce Z lázní do lázní p.Gajdošík získal pohár ve Slavkově, také proběhlo setkání veteránů v Holešově kde získal cenu náš nový člen p. Gabriel s vozem Standard Ten)
 • zpráva o předání finanční podpory pro tornádem postiženého člena p. Hrabčíka
 • informace o akcích, které nás čekají - Sraz veteránů na Žlutavě, akce Ostrovánky u Kyjova, kterou spojíme s naší cílovou jízdou.
 • další akce co nás čeká je setkání v Kovozoo 3.října 2021
 • dalším bodem bylo oznámení termínu dokončení nového muzea veteránů a to květen 2022
 • příští schůze 26.09. 2021                                                                                                                                                                      -SV-

Zápis ze schůze ze dne 27. 6. 2021
Program: úvod a přivítání

 • zhodnocení období Covidu
 • p. Trusík podal informace o novinkách k testacím a jejich registrace v systému
 • seznámení s hospodařením klubu za minulé období
 • schválení o poskytnutí daru pro postiženou oblast katastrofou na Hodonínsku - jednohlasně bylo schváleno
 • příští schůze 29.8. 2021                                                                                                                                                                         -SV-

Zápis ze schůze ze dne 9. 8. 2020
Program: úvod a přivítání

 • seznámení s programem soutěže
 • informace pro vedoucí průjezdných kontrol
 • rozdělení členů na jednotlivá místa trasy
 • zajištění hladkého průběhu celé akce                                                                                                                                                -SV-

Zápis ze schůze ze dne 28. 6. 2020
Program: úvod a přivítání

 • zhodnocení cílové jízdy konané 7.6. z Velehradu na Babí Horu
 • seznámení s průběhem příprav na soutěž klubu Veteráni Moravským Slováckem a seznámení s propozicemi
 • diskuze a přednáška na téma zdravotních rizik související při organizaci naší soutěže
 • závěr a bujará diskuze                                                                                                                                                                          -SV-


Zápis ze schůze ze dne 31. 5. 2020
Program: úvod a přivítání po delší pauze

 • informace k akci Cílová jízda (ZMĚNA - sraz před bazilikou Velehrad, respektování utvořených skupinek při návštěvách lapidaria, baziliky a klášterních zahrad při komentovaných prohlídkách.
 • proběhlo hlasování o konání akce Veteráni Mor. Slováckem 2020 se závěrem 46 členů pro, 9 členů nesouhlasilo a 4 členové se zdržely
 • pokud bude omezení pohybu osob bude se konat náhradní akce v Kovozoo bez ůčasti veřejnosti.                                           -SV-

Zápis ze schůze ze dne 23. 2. 2020. Přítomných 69 členů a 4 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání
 • nabídka renovátorské fi. Novitech
 • info pro vystavovatele vozidel v muzeu a ke kartám pro vstup do KOVOZOO
 • info z uzávěrky financování klubu
 • novinky ze schůze VCCČR která proběhla 8.2. - novela zákona, petice sepsaná pro vyjednávání
 • byl oznámen termín pro otevření nových prostor muzea na 11.10.
 • akce otevírání pramenů Luhačovice průběh je v jednání
 • akce Lednice průběh dle předchozích let beze změn
 • termín cílové jízdy 7.6.
 • Jízda králů Hluk 5.7. motocykly vítány
 • info k soutěži Veteráni Mor. Slov. registrace on-line, trasa - Buchlovice, Bzenec oběd, Velká n. Vel., Kunovice, Kovozoo SM
 • gratulace p Mazáčovi k životnímu jubileu
 • závěrem debata na různé - zveřejnění seznamu členské základny, spuštěny stránky klubu na Facebook                                -SV-

Zápis ze schůze ze dne 26. 1. 2020. Přítomných 71 členů a 7 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání členů v novém roce
 • bilancování akcí v loňské sezoně
 • informace o členské základně (noví členové, zrušení členství neaktivním členům)
 • oznámení předběžných termínů našich akcí - Luhačovice, Lednice, cílové jízdy
 • nástřel trasy letošní soutěže Veteráni Mor. Slov.
 • info o zavedení povinného EET
 • novinky k testacím a prodlužování průkazů HV
 • Info z jednání s ministerstvem dopravy ze školení test. komisařů
 • termín dodání košil posunuto o dva měsíce
 • závěrem debata na různé                                                                                                                                                                    -SV-