Zápisy ze schůzí 2022

Zápis ze schůze ze dne 7. 8. 2022
Program:

 • Zahájení 9:45, úvod a přivítání, kontrola účasti, schůze je usnášení schopná.
 • Jedná se o mimořádnou schůzi mimo běžný termín schůzí a hlavním bodem je projednání organizace nadcházející klubové akce Veteráni Moravským Slováckem 2022. Místo schůze je mimořádně Mayův sál z důvodu otevření restaurace pro běžné návštěvníky KovoZOO v době prázdnin.
 • VMS 2022: náměstí Uherské Hradiště - potřeba zajistit stan, židle a stoly pro prezentaci, pití na přivítanou, účastnické balíčky, příspěvek od města Uherské Hradiště jako dárek v podobě tašky s příslušenstvím, nutno přidat klubové věci (nálepky, mince, pamětní listy apod.). Stan a zázemí zajistí: Mitáček. Na vystavěném pódiu bude vyvěšen banner Veteráni Moravským Slováckem a klubový banner, nutno vzít vázací pásky, kleště apod. Zajistí: Petr Janča
 • Šipky pro značení tratě: Hlaváček Stanislav, Neusser Pavel, značit výjezd z náměstí Poštovní ulicí, u soudu a kruhový objezd kolem nádraží.
 • Program na náměstí: ženský soubor Koňadra z Vracova, cimbálová muzika Friška, dětský folklórní soubor Malá Holomňa, vystoupení pana Pavelky s doprovodem, pan Mazáč se stabiláky. Komentář zajistí Vítězslav Němeček.
 • Start bude pomocí železniční závory, která bude zároveň jako soutěžní úkol, ve čtvrtek 18.8.22 od 16:00 vyzvednout v muzeu závoru a ostatní materiál, zajistí Jakub Fišer.
 • V sobotu 20.8.22 sraz na náměstí od 7:00 hodin ráno cca 5 až 9 osob, rozdělení se bude řešit operativně na místě.
 • Zámek Buchlovice zajistí Stanislav Gabriel: koláčky, voda, štamprle pro spolujezdce, zajistí i vodu na náměstí Uherské Hradiště. Fotograf zajištěn z AutoUH.
 • Návrh na rozšíření soutěže i o členy klubu jízdou mimo soutěž a v tomto případě mohu trasu jet i historická vozidla bez omezení roku výroby. Diskuze kolem omezení vozidel ročníkem výroby, padl apel na členy klubu, aby na jízdu přijeli cennějšími vozidly, při parkování členů budou stát odděleně mladší a starší vozidla, je nutno vyčlenit místa pro členy klubu.
 • Bylo stanoveno, že členové klubu se mohou prostřednictvím registračního formuláře zaregistrovat na oběd na náměstí v Kyjově a na večeři v Uherském Hradišti v hotelu Fabrika. Z důvodu stanovení přesnějšího počtu obědů a večeří bude od pondělí otevřena webová registrace pro členy klubu, která se uzevře dne 15.08.22 v 10:00 hodin. Na vydávání obědů a večeří je třeba zajistit stravenky (šatnové bloky s označením), příznivá cena oběda v Kyjově je stanovena s ohledem na vyšší počet porcí.
 • Retro muzeum Uherský Ostroh: účastníci soutěže budou pro vstup označeni páskami na rukách.
 • Cíl soutěže je v areálu firmy AutoUH, která zároveň pořádá den otevřených dveří. V případě příznivé návštevnosti lze počítat i do budoucna s organizováním podobné akce. Výhody AutoUH: velmi blízké ubytování, restaurace s dostatečnou kapacitou, velké střežené plochy pro odstavení soutěžních i doprovodných vozidel.
 • Po dojezdu soutěžních vozidel budou všichni účastníci odměněni lahví kvalitního vína a pamětní skleničkou.
 • Schůze ukončena v 11:30.                                    -BB-Zápis ze schůze ze dne 26. 6. 2022
Program:

 • Zahájení 9:50, úvod a přivítání, kontrola účasti, schůze je usnášení schopná. 
 • Zhodnocení akce Sraz veteránů v KovoZOO: celému klubu, ale zvláště všem členům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci srazu veteránů v KovoZOO je třeba tlumočit pochvalu a poděkování majitele p. Bronislava Janečka za pomoc při organizaci akce. Na akci se sešlo celkem 9 200 lidí (vystavovatelé, pořadatelé + diváci) a přijelo cca 450 vystavovatelů. Na to, že akce se konala v novém termínu a jde o teprve 3. ročník, jde o mimořádný úspěch. Akce si zcela jistě najde trvalé místo ve veteránském kalendáři, bude navždy spojena s naším klubem a budeme se ještě dále rozvíjet, zejména o větší množství nákladních vozidel, traktorů a všeobecně dopravní techniky. V příštích letech už zůstane veškerý pohyb vozidel (příjem, vjezd a výjezd) a vstupy pro diváky v nezměněné podobě. Přibudou výstavní plochy pro účastníky a Kovozoo vynaloží max. možné úsilí aby se povedlo na příštím ročníku zpřístupnit nové muzeum hist. vozidel. Termín 4. ročníku Srazu veteránů v Kovozoo je s konečnou platností stanoven 4. 6. 2023. Své poděkování přednesl i pan Janča, vedoucí "placu": akce byla super, organizace fungovala téměř bezchybně, velké poděkování všem organizátorům. Pan Kuřina tlumočil poděkování od několika účastníků.
 • Ve dnech 2. a 3. 7. 2022 se koná v Hluku Jízda králů. V sobotu je výstava historických automobilů, v neděli výstava historických motocyklů. Všichni členové byli vyzváni, aby se se svými vozidly přijeli pochlubit a reprezentovat svůj klub.
 • Pan Antonín Pavelka se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea 80. narozenin. Byl předán pamětní list, obrovná gratulace s přáním dalšího zdraví a činorodé činnosti. Dále bylo vysloveno velké poděkování za činnost v klubu, vzornou reprezentaci klubu na různých akcích a výstavách a za celoživotní propagaci veteránského hnutí.
 • Hlasováním bylo rozhodnuto, že příští členská schůze se bude konat mimořádně 7. srpna 2022 kvůli nadcházející soutěži Veteráni moravským Slováckem 2022. Čas a místo schůze bude včas zveřejněno na našich stránkách.
 • Příprava na soutěž Veteráni moravským Slováckem 2022: jsou vydány propozice, které se budou stále zpřesňovat a zveřejňovat, zvláště pak časový harmonogram. Dále už probíhají přihlášky, nutno dořešit výběr - potvrzení přihlášek a výběr startovného. Mitáček zajistí odesílání pohybů na účtu. Trasa: Uherské Hradiště - (start PK1), Zlechov (PK 2), Buchlovice zámecký park (průjezd u p. kastelánky zajištěn), Boršice, Stříbrnice, Medlovice, Osvětimany, Ježov, Žádovice, Kyjov - náměstí (PK3 + oběd), Kyjov, Vlkoš, Vracov, Bzenec, Moravský Písek, Uherský Ostroh (PK 4), Ubytování na pátek 19.8. a sobotu 20.8. v hotelu Fabrika. Pokoje: 18x2L, 9x3L, 3x4L, 1x5L a 4x apartmán max pro 4 osob. Další kapacita pokojů2L bude dojednána a potvrzena v příštím týdnu. Večeře na pátek a sobotu předběžně objednány zatím v počtu cca dle předchozích ročníků., Sobota - náměstí UH (PK1) - program: prezentace a výstava vozidel 9:00. Doprovodný program : Taneční a hudební skupina z Vracova (staročeské písničky a tance), p. Pavelka - DORA, ROPEL, Monocykl, prezentace stavilních motorů, v 11:30 start (přesný start s měřením vzdálenosti od start. závory), vedoucí PK1 Mitáček + další členové na zajištění akce (parkování, prezence, řízení startu, měření, zápis do karty), PK2 - Zlechov - kontrola průjezdu (razítko), Buchlovice - průjezd zámeckým parkem, Kyjov PK3 vedoucí pan Ing.Blažek + potřebný počet členů ať si určí, pokud možno zajistit PK3 - úkol dle zvážení provádějících (např. otázka na počet laviček v zámeckém parku Buchlovice....), Uherský Ostroh PK4 - vedoucí p. Kuřina -zajistí muzeum + potřebný počet členů + soutěžní úkol. Cíl Uherské Hradiště - areál AUTO UH. Vedoucí stanoviště - Mitáček, zde se ještě program dolaďuje - objednáno ze strany AUTO UH vystoupení od 16:30 ABBA + Boney M revival a Queen revival. Zde je potřeba zajistit parkování vozidel, sběr karet, vyhodnocení soutěže, později pak vyhlášení vyhodnocených a předání cen. - potřeba min. 6 členů klubu, Slavnostní večeře + sál celé restaurace Fabrika je zajištěn, při příznivém počasí je ze strany restaurace nabídka na slavnostní večer venku ve dvoře restaurace s grilováním cca do 2:00 ráno. Pokud možno zajistit značení tratě + sběr šipek, kritická místa na trati nejsou, není třeba "regulovčíky". Obsazení PK bylo stanoveno takto: prezence Vaďura + Bořecký, PK1 Zlechov Gajdošík + Janík, PK2 Buchlovice Doseděl, Gabriel, Ambruz. Na průjezd zámeckou zahradou je připraveno občerstvení: koláčky, voda, víno, slivovice. Náměstí Kyjov: ing. Blažek + ing. Cerman + Varmuža, Moštěk Dušan + Moštěk David zajišťují parkování a chod na náměstí v Kyjově. Je třeba zajistit regulaci dopravy v Kyjově u vodojemu a je třeba počítat s tím, že výjezd z náměstí směr Kino Panorama je uzavřen. PK3 Kyjov vedoucí ing. Vojtěšek + Gattinger + Merta. PK4 Uherský Ostroh vedoucí pan Kuřina, parkování Pěnčík, Pospíšil Jiří, Galář. Cíl: Procházka, Pavel Neusser. Náměstí Uherské Hradiště vedoucí Mitáček, vedoucí parkování Neusser Ctirad. Značení tratě Neusser Pavel, Hlaváček Stanislav zajistí i sběr šipek.
 • Schůze byla zakončena v 11:00 hodin.                           - BB -


Zápis ze schůze ze dne 29. 5. 2022
Program:

 • zahájení 9:50, úvod a přivítání, kontrola účasti, schůze je usnášení schopná. Hlavní 2 body programu: Veteráni Moravským Slováckem 2022 a Sraz veteránů v KovoZOO. Členové, kteří dosud neuhradili členské příspěvky byli vyzváni k úhradě.
 • akce Veteráni Moravským Slováckem 2022: start v 11:00 na náměstí v Uherském Hradišti. Trasa byla stanovena takto: směr zámek Buchlovice, průjezdní kontrola před vjezdem do zámecké zahrady, dále pak Boršice, Stříbrnice, Ježov, Žádovice a Kyjov náměstí, kde bude další průjezdní kontrola a oběd s přestávkou cca 1 hodina. Pokračování na Vlkoš, Vracov, Bzenec, Moravský Písek s odbočením na Uherský Ostroh. Zde zastávka v místním muzeu. Dále pak Kunovice a cíl v Uherském Hradišti v areálu firmy AutoUH, hotel Fabrika. Zde bude probíhat den otevřených dveří s kulturním programem (AC/DC Revival). Na příští schůzi v červnu je vyžadována maximální účast členů klubu, aby mohlo dojít k rozdělení a obsazení pracovišť a stanovišť členy klubu.
 • akce Sraz veteánů v KovoZOO Staré Město 5. 6. 2022 od 9:00 hodin. Potřeba cca 30 členů klubu na zajištění pohybu aut po areálu. Za tuto činnost bylo získáno 180 volných vstupenek pro členy klubu. Časový harmonogram: volný příjezd a odjez historických vozidel od 9:00 do 15:00 hodin, účast v soutěži elegance podmíněna příjezdem mezi 9:00 a 11:30 hod., u vjezdu vozidel bude přítomna komise složená z členů klubu. Vyhlášení ceny elegance v čase mezi 12:30 a 13:00 hod. Kulturní a doprovodný program: 13:30 až 14:30 v zahradě KovoZOO koncert skupiny ABBA Revival, mezi 15:15 a 16:15 koncert skupiny Kabát Revival Tabák. Po vlečce KovoZOO bude pojíždět parní lokomotiva s vagony a dále šlapací drezina. Dále bude přítomen karikaturista, dobový fotokoutek, retrokočárky, vláček KovoZOO. Vstupné 150,- Kč, děti do 6-ti let zdarma. Sraz je vyhlášen pro vozidla staší třiceti let bez nutnosti registrace. Majitelé historických vozidel + 1 osoba ve vozidle mají vstup zdarma.
 • zakládají člen klubu pan Ambruz požádal o slovo s diskuzním příspěvkem. Klub by se měl posunout dále, vyvíjet činnost a tlak na zjednodušení legislativy a lepší činnosti FKHV. Připomínky k webovým stránkám klubu: prý jsou špatně dostupné (na několikanásobné kliknutí) a stále uvádí starou adresu sídla klubu. Bylo odpovězeno, že na Krajském soudu bylo požádáno o zápis změn do rejstříku, avšak tato stále neproběhla. Dále pan Ambruz pokračoval: klub je ve federaci  Veterán klubu automotoklubu ČR, který má smlouvu s FKHV (ta je členem FIVA). Údajně je smlouva z roku 2008, je zastaralá a měla by se aktulizovat. Na www stránkách je stanovena cena testace 300,- Kč, avšak se vybírá 900,- Kč, majitelé HV jsou nuceni k předkládání protokolu o brzdách a protokolu z odborné díly. Toto je značně časově náročné a finančně nákladné, krajská testace je neúměrně drahá, požadavky na testace se neustále zvyšují a provoz HV se stává velmi drahým. Pan Ambruz žádá vedení klubu, aby na předsednictví FKHV předneslo stížnosti a požadavky řadových členů a aby bylo nalezeno vhodné řešení situace. Dále byl vznesen požadavek na prodloužení platnosti testace HV na 4 roky, protože vozidla jsou svými majiteli kvalitně udržována a roční nájezd kilometrů je minimální. Odpověděl pan Trusík: smlouva FKHV a Veterán klubu automotoklubu ČR je průběžně aktualizována a novelizována. Systém testací je dlouhodobě zaveden a není vhodná doba pro další zásahy a změny. Testační komise musí splňovat požadavky zákona (pořizování fotografií a vkládání do systému), aby byla zajištěna bezpečnost provozu HV. Ze strany členské základny byl přednesen požadavek na návrat k původnímu programu jednání schůze. Bylo rozhodnuto, že připomínky členů budou řešeny na některé z příštích schůzí a členové byli vyzváni, aby si připomínky, návrhy a požadavky připravili.
 • proběhla prohlídka areálu KovoZOO ve vazbě na přípravu srazu, na stanoviště proběhla registrace členů klubu, kteří budou zajišťovat plynulost a bezpečnost provozu v době srazu. 
 • Schůze byla zakončena v 11:30 hodin.                           - BB - 


Zápis ze schůze ze dne 24. 4. 2022
Program:

 • zahájení 9:50, úvod a přivítání, kontrola účasti, schůze je usnášení schopná
 • informace o parkování členů klubu na jiném místě kvůli probíhající akci 200 km Československem, do budoucna bude příjezd na schůze na parkoviště od Toptransu, na stejném místě budou probíhat i testace u vchodu do kongresové haly vjezdem od Hamé
 • informace ve věci dostavby muzea veteránů, z důvodu zvýšených nákladů bude dostavba muzea dokončena na podzim, kancelář klubu VCCUH bude v přízemí muzea
 • informace o rozdělení prezenční listiny na dvě: členové klubu a čekatelé. Osoba se žádostí o členství v klubu bude jeden rok se statusem čekatel a bude svou účast na schůzích a akcí potvrzovat na zvláštní prezenční listině čekatelů, která je zavedena z technických a administrativních důvodů od února 2022. Řádní členové mají vlastní prezenční listinu
 • Otevírání pramenů Luhačovice: dne 7. 5. 2022 odjezd od technických služeb v 10:00 trasou přes kruhový objezd, k řece a na pěší zónu k Jurkovičovu domu, žádost o vlastní podložky pod auta. Stravování pro členy klubu je zajištěno ve Společenském domě v samostatném salonku v počtu 1 (člen VCCUH) + 1 (osoba blízká). K bezplatnému stravování je nutno se registrovat formlářem na stránkách VCCUH nejpozději do 2. května 2022 do 10:00 hodin. Cena obědu činí 170 Kč/osobu bez polévky. Žádána jsou vozidla  (automobily a motocykly) s datem výroby cca kolem roku 1945 až 1950
 • Sraz veteránů v KovoZOO: dne 5. 6. 2022, členové klubu se musí postarat o pohyb a parkování vozidel v areálu, vstup na akci zdarma, návrh na oddělení kategorií vozidel (starší, mladší, ameriky, retro, autobusy, nákladní auta). Přislíbena účat DP Zlín a DP Brno. Příjezd vozidel od Hamé, návštěvníci od majáku, nebudou se křížit cesty. Akce bude probíhat celý den bez povinnosti časového příjezdu nebo odjezdu, který bude zcela volný. Od 9:00 hodin možný nájezd vozidel, registrace až do 16:00 hodin. Přímo na příjezdu by mělo být navrženo 10 vozidel pro soutěž elegance např. v době od 10:00 do 12:00 hodin (ostatní účastníci mimo tento časový rámec nemají nárok na hodnocení). Kulturní program: od 14:00 hodin zahrada KovoZOO ABBA Revival cca 1 hodinu, od 16:00 hodin Kabát revival (Tabák) do 17:00 hodin. Po celý den pojíždění parního vláčku
 • Veteráni moravským Slováckem 2022: dne 20. 8. 2022 od 9:00 hodin, start 11:30 na náměstí v Uherském Hradišti. Program na náměstí: kapela a tanečníci Staročeská hospoda, pan Pavelka a jeho stroje, cca 11:30 až 12:30 start, nutno uzavřít registraci účastníků, aby byl zajištěn hladký start v časovém harmonogramu. Trasa: park Buchlovice, Boršice, Medlovice, Ježov, Kyjov náměstí (zablokováno pro parkování, oběd v restauraci kulturního domu), dále pak dle varianty buď zámek Milotice, Bzenec, Moravský Písek? Cíl v areálu Auto UH, kde bude den otevřených dveří a hudební vystoupení. Večeře a ubytování v hotelu FABRIKA
 • Informace o novinkách na www stránkách: sekce nákup a prodej veteránů a ND, seznam veteránských akcí
 • Žádost o výstavu vozidel na den 13. května 2022 v pátek v podvečerních hodinách na zámku ve Strážnici. Min. 3 vozidla jako dekorace pro muzejní noc na zámku
 • Gratulace MUDr. Klimentovi k 76. narozeninám s předáním pamětního listu
 • Schůze byla zakončena v 11:45, část členů se přesunula jako pořadatelský tým na pomoc při zajištění akce 200 km Československem.     - BB -


Zápis ze schůze ze dne 27. 3. 2022

Program:

 • zahájení 10:00, úvod a přivítání, kontrola účasti, schůze je usnášení schopná
 • diskuze okolo soutěže Veteráni Moravským Slováckem 2022: možnost návštěvy strážnického náměstí, návrh na kulturní program, spojení s dožínkami a folklórními tradicemi. Moderování se ujme pan Vítězslav Němeček, nutnost zajištění zvučení. Kulturní program na náměstí v Uherském Hradišti: pan Lukášek - stabilní motory, pan Pavelka - demonstarce vozidel, ale nutně potřebuje asistenci kolegů! Klub rozhodl o finančním příspěvku pro pana Pavelku, výši příspěvku stanoví výbor klubu. Možnost účasti klubu historických kol - Nezávislý klub cyklistů Veselí nad Moravou. Členové byli vyzváni, aby svými nápady přispěli ke zpestření programu na startu soutěže.
 • Akce Veteráni v KovoZOO 5. června 2022 - neděle: převážná část organizace leží na KovoZOO. Příjezd i volný odjezd vozidel v době od 9:00 do 17:00 hodin, vjezd všech účastníků ze zadní části areálu, volný vstup pro řidiče a jednoho člena posádky, ostatní účastníci musí zaplatit vstupné. Pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky budou zajištěny volné vstupenky. Účast přislíbilo Technické muzeum v Brně, na programu bude parní vláček, od 14:00 hodin kapela ABBA Revival. Selekce vozidel bude podle loňských pravidel (do roku výroby 1990).
 • 24. dubna 2022 akce 200 km Československem s cílem v KovoZOO, příjezd cca kolem 13:00, program na zhruba 2 hodiny. Akci pořádá Honest Veteran Car Club Rožnov pod Radhoštěm v den schůze klubu, tudíž lze navštívit volně KovoZOO. Na tento den připadá i prodlužování testací v areálu KovoZOO.
 • Slovácký okruh Uherské Hradiště: dotaz, zda se klub bude podílet na pořízení cen pro vítěze. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že ano a ve stejném rozsahu, jako v minulosti (tři dárkové koše).
 • Pozvánka do Hluku na Jízdu králů 2. 7. - 3. 7. 2022: dne 2. 7. 2022 výstava automobilů, 3. 7. 2022 výstava motocyklů v uzavřeném školním dvoře vedle věže kostela. Všichni účastníci jsou srdečně zváni.
 • Akce Otevírání pramenů Luhačovice dne 7. 5. 2022: sraz účastníků v 10:00 u Technických služeb, odjez na Lázeňské náměstí, požadavek na co nejdelší účast zhruba do 16:00 hodin, podložky pod vozidla vítány. Vozidla osobní a motocykly bez omezení,  ale jsou upřednostňována starší vozidla, není možná účast nákladních aut a vojenské techniky. V široké diskuzi bylo konstatováno, že v minulých ročnících akce bylo občerstvní velmi nedostatečné, restaurace byly obsazené a nebylo možno prakticky kde se naobědvat. Navržena možnost převozu autobusem na přehradu do hotelu Adamantino, ovšem v tomto případě by byla nunost zapáskovat a střežit vozidla, protože v některých případech v historii už došlo k poškození laků a příslušenství velmi cenných vozidel. Návrh na přidělení identifikačních pásek pro členy klubu, možnost vlastního cateringu nebo zajištění např. terasy Společenského domu pro vlastní stravování. Ze strany účastníků byl vznesen požadavek na odměnu účasti ve formě plakety, pamětního listu nebo medaile? Na závěr padl návrh na odmítnutí účasti na této akci, který byl však zamítnut.
 • Akce Otevírání pramenů Lednice 21. 5. 2022: sraz ve 12:00 hodin v Zámecké zahradě, pořadatel František Pospíšil, Občerstvení zajištěno!
 • TESTACE A RETESTACE: při prodlužování testací je nutnost pořizování předepsaných fotografií (vozidlo, stav tachometru). Pro členy klubu jsou stanoveny dva termíny: 24. dubna 2022 v době schůze, od 9:00 hodin (max. 5 vozidel za hodinu), druhý termín je 8. května 2022. Všechna vozidla a kapalinovými nebo vzduchovými brzdami musí absolvovat kontrolu brzd na STK a doložit protokolem z STK. Dále musí všechna vozidla doložit protokol o prohlídce odbornou dílnou. Byla vedena široká diskuze o technickém stavu vozidel a limitu pro stanovení kategorie historických vozidel. Na závěr byli všichni členové klubu vyzváni, aby oznámili telefonicky či mailem testačnímu komisaři své požadavky na počty testovaných vozidel.
 • Schůze byla zakončena v 11:30 hodin.                                                                                                                                                                            -BB-

Zápis ze schůze ze dne 27. 2. 2022

Program: 

 • zahájení 9:30, úvod a přivítání, konstatování, že členská schůze je usnášení schopná a je přítomna nadpoloviční většina členů (62 přítomných, 5 omluveno) 
 • vedením členské schůze byl přítomnými členy pověřen pan Roman Mitáček a skrutátorem pro hlasování pan Zbyněk Varmuža
 • informace o testacích: každé vozidlo je třeba fotit (stav tachometru, předolevý a zadopravý pohled, kontrola systému v registru a chybějící fotografie doplnit). Tímto způsobem lze otestovat max. 5 vozidel za hodinu. Členové klubu byli vyzváni, aby oznámili vozidla, u nichž chtějí prodloužit testaci. Při retestaci je nutno doložit Protokol o posouzení technického stavu odbornou dílnou, u automobilů s hydraulickými nebo vzduchovými brzdami Protokol o zkoušce brzd a také Čestné prohlášení o vlastnictví vozidla, aby se předešlo problémům např. při testacích odcizených vozidel.
 • informace o zasedání výboru FKHV ze dne 26. 2. 2022:  Členské příspěvky  pro FKHV činí 130,- Kč za člena klubu, ale finance jsou dále přerozdělovány zpět do klubů (10.000 Kč na aktivní kluby + sazba za počty provedených testací). FKHV posuzuje veškeré aktivity příslušného klubu a na jejich základě přispívá na činnost klubu. Dále informace o placení tzv. ekologické daně: pokud kupující zaplatí při převodu vozidla "ekologickou daň" a následně nechá vozidlo otestovat na historickou původnost, bude mu tato "ekologická daň" dodatečně vrácena na základě žádosti. Další informací je zřízení nové kategorie vozidel, tzv. "youngtimerů", což jsou vozidla stáří věku 20 až 29 let. Tato kategorie však není zakotvena v žádném zákoně ani vyhlášce a jedná se tak pouze o pracovní název pro tato vozidla. Cílem je přivést k veteránskému hnutí i mladší generace a za tímto účelem je zřízena komise pro práci s mládeží. Slovácký Veteran Car Klub se k této aktivitě rovněž připojuje a navrhuje společný nákup šlapacích historických autíček pro nejmenší návštěvníky klubových akcí v počtu prozatím 2 ks.
 • projednání nových stanov klubu. Nové stanovy byly navrženy ze dvou důvodů: úprava technická, obsahová a vizuální (oprava chyb stávajících stanov, sjednocení terminologie, kosmetické úpravy) a změna sídla spolku do areálu KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště (využití recepce, klubové místnosti, přebírání pošty apod.). V následné diskuzi byly vzneseny tyto připomínky: jedná se obsáhlý dokument, který není možno ihned schválit, nové stanovy by měl posoudit právník. Odpovědí na tyto připomínky bylo, že se jedná pouze o kosmetické úpravy stávajících stanov a jedinou zásadní změnou je změna sídla spolku. Následně bylo hlasováno s výsledkem 60 pro/1 proti/1 zdržel se. Tímto byly nové stanovy spolku schváleny absolutní většinou přítomných.
 • prezentace nových klubových www stránek. Stránky byly představeny projekcí datavideoprojektorem na plátně, byl představen důvod změny a cíl (aktuální prezentace všech novinek i zásadních informací a dokumentů na jednom místě). Byl představen responzivní design, jednotlivé stránky a vazba na facebookový profil klubu. Připomínka: zřízení sekce "Členská burza", bude zapracováno v nejbližší době.
 • informace ve věci akce pořádané spřáteleným klubem Honest Veteran Car Club "200 km Československem 2022". Byla předložena žádost o pomoc našich členů při dojezdu vozidel do KovoZOO Staré Město (přihlásilo se 8 členů). Akce se koná 24. 4. 2022 v den schůze našeho klubu, lze přijet HV na schůzi a podpořit tak celou akci.
 • informace k akci Otevírání pramenů Luhačovice dne 7. 5. 2022, pořadatelem akce jsou Lázně Luhačovice a Město Luhačovice. Sraz účastníků je v 9:30 u Technických služeb, v 10:00 odjezd na akci. Připomínky k zapáskování vozidel a informace o nutnosti podložek proti úniku provozních kapalin.
 • zahájení příprav akce Veteráni Moravským Slováckem 2022: diskuze o formátu soutěže, informace o startu na náměstí v Uherském Hradišti, dojez a ubytování v hotelu Fabrika (z důvodu stále obsazeného parkoviště uprostřed Uherského Hradiště). Obsáhlá diskuze ohledně vhodné trasy. Stanovení trasy komplikují letošní rozsáhlé plánované uzávěry silnic (rekonstrukce Veselí nad Moravou, stavba dálnice D55 a další). Na základě připomínek členů bylo konstatováno, že předpokládaná délka trasy cca 30 km je málo a měla by činit alespoň 80 až 100 km.
 • schůze zakočena zhruba kolem 11:45 hod.                                                                                                                                          - BB -

Zápis ze schůze ze dne 30. 1. 2022
Program:  

 • 10.00 úvod a přivítání, konstatování, že členská schůze je usnášení schopná a je přítomna nadpoloviční většina členů (56 přítomno, 6 omluveno)
 • vedením členské schůze byl přítomnými členy pověřen pan Roman Mitáček a skrutátorem pro hlasování pan Zbyněk Varmuža
 • rozdání zbylých stolních kalendářů, rozdělovník zbývajících neodebraných klubových košil
 • informace o pořádání akcí v roce 2022: Veteráni v KovoZOO 1. víkend v červnu (5. 6.) a Veteráni Moravským Slováckem předposlední týden v srpnu (19. - 20. 8.), informace o akci Piešťanské zlaté stuhy dne 2. - 5. 6. 2022
 • informace z oblasti legislativy - oddálení nových změn v zákoně, při prodlužování testací existuje nutnost pořizovat fotografie celkových pohledů, stavu tachometru, předních sedadel a motorového prostoru z důvodu eliminace podvodů, fiktivních žádostí apod., - všechna vozidla s hydraulickými a vzduchovými brzdami musí mít protokol o brzdách (není nutno graf ze stolice a není nutno protokol o celkové prohlídce vozidla, pokud existuje protokol o kontrole brzd nevykazující závady). V ČR je cca 60000 historických vozidel a z toho ve Zlínském kraji asi 2000 vozidel
 • upozornění na nutnost důkladné kontroly identifikačních znaků a historie vozidla při jeho pořízení, pouze tak se lze vyhnout duplicitě výrobních čísel a problémům s registrací vozidla
 • ve věci alternativních pneumatik bylo sděleno, že nelze vkládat různé podložky kol, redukce ani jiný způsob rozšiřování náprav, je povinnost dodržet původní specifikaci pneumatik od výrobce, na vozidle musí být osazeny pneumatiky o továrních rozměrech, případně pak alternativní rozměr
 • v Praze byla ustavena nová technická komise v čele s panem Pavlem Kolářem
 • při testaci terénních motocyklů (enduro, motokros, šlapačky) je vyžadováno příslušené osvětlení, sporné je obutí do tzv. drapáků
 • připravuje se inovovaný systém karet historických vozidel, ve kterých by byla uvedena historie vozidla a předchozí majitelé
 • dotazy členů: existuje klubová převozní registrační značka? Existuje, ale není platná, má špatné rozměry a neodpovídá novele zákona, tudíž ji nelze použít pro převoz vozidel. Existuje centrální evidence kývaček? Oficiální evidence neexistuje. Před registrací vozidla je nutno prověřit buď na registru vozidel nebo na pojišťovně. Evidence vozidel odesílá dotaz na Technickou komisi, která má styčné osoby v archívech jednotlivých výrobců (Jawa, Tatra, Škoda muzeum). Minule bylo zmíněno, že se uvažuje o zakoupení decelerometru pro kontrolu brzd? Od tohoto záměru se upustilo, uvažuje se o pořízení brzdové stolice do areálu KovoZOO
 • volba výboru: navržení kandidáti Zbyněk Varmuža, Bronislav Trusík, Pavel Neusser, Roman Mitáček, Stanislav Kuřina, Vítězslav Němeček a Bohumil Bořecký. Výhrady byly pouze u pana Kuřiny (jako zakládající člen by měl být čestným členem, v poslední době se neúčastnil schůzí - byly vysvětleno, pan Kuřina je nemocný a omluvený). Proto bylo hlasováno separátně pouze o panu Kuřinovi - pro 51 hlasů, proti bylo 5 hlasů. Závěr hlasování potvrzený skrutátorem: nadpoloviční většinou 56 hlasů (pan Kuřina 51 hlasů) byl zvolen výbor v navrhovaném složení. Se změnou výboru klubu souvisí i změna sídla klubu, který přesune své sídlo na adresu Brněnská 1372, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
 • nově zvolený výbor hlasoval o obsazení funkcí předsedy a místopředsedy. Do funkce předsedy byl naržen pan Roman Mitáček. S výsledkem hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se byl jednohlasně zvolen. Do funkce místopředsedy byl navržen pan Bronislav Trusík. S výsledkem hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se byl jednohlasně zvolen 
 • volba revizní komise: navrženi byli Radim Chvilíček, Jaroslav Votěšek a Miroslav Tománek. Jednohlasně byli všichni kandidáti zvoleni do funkce členů revizní komise
 • následoval projev nového předsedy, který nastínil vizi rozvoje klubu (pořádání klubových akcí, vyjížděk, vazba na KovoZOO, nové muzeum veteránů)
 • v následné diskuzi byl červnový termín akce Veteráni v KovoZOO označen některými členy jako nepříliš vhodný, protože v tomto období se koná velká spousta různých akcí, srazů a přehlídek. Dále následovala diskuze o ziskovosti klubových akcí v KovoZOO a také o tom, co klubu přináší spolupráce s KovoZOO
 • posledním bodem programu byl výběr členských příspěvků: 300 Kč aktivní členové, 200 Kč důchodci
 • schůze byla zakončena v 11:30 
 • po skončení schůze se sešel nově zvolený výbor, který hlasoval o obsazení funkcí předsedy a místopředsedy. Do funkce předsedy byla naržen pan Roman Mitáček. S výsledkem hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se byl jednohlasně zvolen. Do funkce místopředsedy byl navržen pan Bronislav Trusík. S výsledkem hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se byl jednohlasně zvolen.                                                                                  - BB -