Novinky a aktuality

Dne 1. dubna 2023 se v Praze konala řádná 27. členská schůze VCC ČR. Zde přinášíme zápis z této schůze, nové stanovy klubu a výsledek hospodaření za rok 2022.

Včera přišla velmi smutná zpráva. Dne 26. února 2023 nás navždy opustil člen Slováckého Veteran Car Klubu pan Luděk Valenta. S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.

v první řadě přeji opožděně těm, se kterými jsem nebyl osobně v kontaktu, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a štěstí a mnoho úspěchů.

Vážení členové VCC ČR, někteří jste zřejmě dostali můj dopis přímo z FKHV, jedná se ovšem o opravdu závažnou věc, kterou se domnívám je třeba rozšířit na všechny členy. Proto níže naleznete informaci o průběhu posledního Shromáždění delegátů FKHV.