Novinky a aktuality

v první řadě přeji opožděně těm, se kterými jsem nebyl osobně v kontaktu, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a štěstí a mnoho úspěchů.

Vážení členové VCC ČR, někteří jste zřejmě dostali můj dopis přímo z FKHV, jedná se ovšem o opravdu závažnou věc, kterou se domnívám je třeba rozšířit na všechny členy. Proto níže naleznete informaci o průběhu posledního Shromáždění delegátů FKHV.

Nové informace ohledně testací a retestací v roce 2022 najdete v sekci Testace vozidel. Kromě termínů testací jsou zde rovněž umístěny potřebné dokumenty, které lze stáhnout a vyplnit pro potřeby testací (protokol o technické prohlídce, čestné prohlášení k vlastnictví vozidla a další).