Zápisy ze schůzí 2024

Zápis ze schůze ze dne 26. května 2024, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

1. Úvodní slovo

Předseda přivítal všechny přítomné a představil program schůze.

2. Poděkování za organizaci akcí

Předseda vyjádřil vděčnost všem, kteří se podíleli na organizaci nedávných akcí: ● noc při svíčkách na zámku Strážnice, ● Otevírání pramenů v Luhačovicích, kde poděkoval Arturovi Stojovi, jak staršímu, tak mladšímu, za jejich práci. Předseda zmínil, že letošní otevírání pramenů přineslo mnoho poznatků a doplňků.

3. Informace a výroční zpráva

● Výroční zpráva o hospodaření klubu za rok 2023

● Informace o srazu Veteránů v KOVOZOO, který proběhne příští týden

● Připomenutí a informace k výstavě v Hodoníně 22. 6.

● Program 17. veteránského srazu v Moravském Slovácku, včetně soutěží

4. Opatření při pořádání akcí klubu

Předseda zmínil problémy, které se objevily během akce v Luhačovicích, kdy se mezi veterány objevila i novější vozidla, což narušilo předem stanovená pravidla. Bylo rozhodnuto, že na všechny akce klubu budou účastníci evidováni a jejich vozidla označena nálepkami s logem klubu.

5. Finanční zpráva

Předseda a členové výboru prezentovali finanční zprávu klubu za rok 2023:

● Příjmy včetně testací, členských příspěvků a příspěvků od Federace klubů historických vozidel.

● Výdaje včetně odměn testačním komisařům, plateb Federaci, režií klubu a nákladů na akce.

● Konečný stav účtu

Členové výboru diskutovali o různých položkách výdajů a o způsobu, jakým klub optimalizuje své finanční toky, aby minimalizoval náklady, například prostřednictvím úspory na odvodech daní.

6. Akce Kovozoo

Seznámení s programem a průběhem akce Kovozoo. Organizace celé akce a rozdělení úkolů proběhne na místě. Sraz organizátorů v 8:00.

7. Akce 22.6. Hodonín - Výročí radnice Hodonín a návštěva T.G.M.

Přípravy na akci k 120. výročí radnice Hodonín a 100. výročí návštěvy T.G. Masaryka. Sraz účastníků s předválečnými vozidly v 9:00. Program oslav zahrnuje:

● Hodonínské nádraží:

● Historický parní vlak a salonní vůz prezidenta T.G. Masaryka ve spolupráci s ČD.

● Legiovlak Československé obce legionářské.

● Výstava historických vozidel a vystoupení vojenské hudby Olomouc před nádražím.

● Masarykovo náměstí:

● Zábavně-naučný program zaměřený na život 1. republiky.

● Vojenské ležení.

● Radnice:

● Komentované prohlídky a Den otevřených dveří.

● Divadelní představení ochotnického souboru Svatopluk o historických událostech v Hodoníně.

Zapáskování vozidel - Návrh na zapáskování vozidel klubovými stojánkami, které si vezmeme na akci z klubu.

8. Poslední bod: Veteráni Moravským Slováckem

Informace o průběhu akce Veteráni Moravským Slováckem 2024, kterou pořádá SVCC Uh. Hradiště. Akce se koná 24. srpna 2024 a jedná se o 22. ročník. Účastníci zavítají do Skanzenu ve Strážnici. Bude se soutěžit v dovednostních a znalostních úkolech, a budou vyhodnocovány nejlepší posádky v různých kategoriích. Proběhla hlasitá diskuze o místě kde se bude konat start i cíl trasy. V plánu pro letošní ročník jsou prostory společnosti UH Car Uherské Hradiště.

9. Závěr

Proběhla hlasitá debata se závěrečným hlasování, kde se akce bude konat. Výsledek ale neurčitý!!!

Zapsal: - SV -
Zápis ze schůze ze dne 28. dubna 2024, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná
 • Připomínka nadcházejících klubových akcí, požadavek na registraci členů na klubových stránkách:
 • Cílová jízda Zámek Strážnice - noc při svíčkách 10. května 2024, sraz 17:30 na náměstí v Uherském Ostrohu, odjezd v 18:00 hodin, možnost registrace na stravné a prohlídku zámku do 6. května 2024.
 • Otevírání pramenů Luhačovice 11. května 2024, sraz v 9:00 hodin u Technických služeb, odjezd kolony v 10:30, řídící kolony pan Stoja, nutno přivézt podložky pod auta, protože se jedná o chráněné lázeňské pásmo. Nutno se registrovat na klubových stránkách.
 • Otevírání pramenů Lednice 18. května 2024 bez přihlášení, občerstvení zajištěno
 • Sraz veteránů v KovoZOO 2. června 2024. Klub bude řešit pouze registrace vozidel, k dispozici bude vagon s občerstvením a obědem, zajistí pan Chvilíček. Členové klubu mají vstup 1 + 1 zdarma, příjezd od Kamexu, registrace dvěma pruhy. Rozdělení do skupin: 1. nákladní auta, traktory, vojenská technika, 2. historická vozidla do roku výroby 1945 - budou zapáskována, 3. historická vozidla 1945 - 1994, 4. vozidla youngtimery + ameriky, 5. vozidla kategorie B. Účastník získá při vjezdu registraci, umístí viditelně na vozidle. V areálu budou 2 pódia. Výzva členům VCCUH k účasti i se svými vozidly.
 • Akce ke 120. výročí hodonínské radnice a 100. výročí návštěvy prezidenta T.G. Masaryka v Hodoníně. 21. června ve 14:00 hodin odjezd z parkoviště u vlakového nádraží na hlavní náměstí, kolona jako doprovod prezidenta Masaryka. Účast pouze pro vozidla roku výroby do 1945, nutná regsitrace na klubových stránkách.
 • Ve výrobě jsou klubové poutače motýlí křídla. Budou sloužit k prezentaci klubu a zároveň jako sloupky pro páskování vozidel na výstavách a akcích. Na klubové akce je bude vozit pan Peroutka.
 • Informace o zájmu Resort Rybníček Blatnice pod sv. Antonínkem uspořádat výstavu veteránů. Bylo dohodnuto, že na podzim se uspořádá cílová jízda do tohoto resortu.
 • Přijetí nových členů po absolvování roční čekací lhůty: Miroslav Hartmann, Jan Hlaváček, Aleš Habarta a Vlastimil Hela.
 • Prostor pro dotazy a připomínky: informace o zdravotních prohlídkách řidičů. Někteří obvodní lékaři požadují po řidičích starších 70. let psychoogická vyšetření. Toto je nepřípustná diskriminace, věk není nemoc.
 • Schůze ukončena v 10:30 hod.                                                                                                                                  Zapsal: -BB-

Zápis ze schůze ze dne 7. dubna 2024, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:45, schůze je usnášeníschopná
 • Hlavním cílem schůze je informace o nejbližších veteránských akcích a pozvánky na ně:                                                                                                  
 • 1.: Pozvánka na okružní jízdu Slovácký okruh, členové klubu by předvedli své stroje a případně svezli účastníky či diváky. Po diskuzi bylo uzavřeno, že ze strany členů klubu není o tuto akci zájem z důvodu špatné dostupnosti a časové náročnosti.
 • 2.: 10. května 2024 pátek Cílová jízda na strážnický zámek na akci "Noc při svíčkách", zajištěna večeře a prohlídka zámku, účast od 18:00 hodin. Sraz v 17:00 hodin na náměstí v Uherském Ostrohu, odjezd v 17:30 do Strážnice, konec akce zhruba ve 22:00 hodin. Je nutno se registrovat k večeři i prohlídce zámku.
 • 3.:11. května 2024 Otevírání pramenů Luhačovice. Sraz a odjezd bude upřesněn na další schůzi, na akci je třeba se registrovat z důvodu stravného.
 • 4.: 18. května 2024 Otevírání pramenů Lednice. Sraz ve 13:00 hodin v Lednici před vjezdem.
 • 5.: 2. června 2024 Sraz veteránů v KovoZOO. Ze strany KovoZOO jsou minimální požadavky na náročnost organizace, od členů se očekává pouze odborná pomoc při rozdělení do skupin vozidel a jejich parkování. Nastala možnost přihlášení této akce do mezinárodního kalendáře akcí FIVA, tím akce získává status mezinárodní a je avizovaný příjezd několika vozidel ze Slovinska, Rakouska a Německa.
 • 6.: 24. srpen 2024 Veteráni Moravským Slováckem. Od příští schůze je nutno začít řešit organizaci, trasu a další podrobnosti.
 • 7.: 4. srpna 2024 - Moravany u Kyjova, pozvánka na výstavu HV.
 • 8.: 8. května 2024 - Habrovany u Rousínova.
 • Diskuze k možnosti ohrazení vozidel na akcích prostřednictvím motýlých křídel a ohraničující pásky. Bude zadáno do výroby 15 ks těchto reklamních poutačů. Cena je 1.740,- Kč za 1 ks bez DPH + cena za jednorázovou grafickou přípravu. Proběhla diskuze ve věci možné výroby reklamních stojánků, kdo vyrobí, kdo bude vozit na akce apod.
 • Byla podána informace o výstavě motocyklů Ariel v Technickém muzeu v Brně.
 • Byl navržen finanční příspěvek na prezentace vozidel dlouholetého člena pana Pavelky - schváleno.
 • Pan Ambruz podal informaci o zajímavém článku, který obsahuje evropské statistiky o počtu HV, o počtu ročních ujetých km, stáří vozidel apod.
 • Pozvánka od MÚ v Hodoníně na oslavy výročí radnice Hodonín ve dnech 21. až 22. 6. 2024. Výstava HV se stářím první republiky, jízda s prezidentem Masarykem. Teprve bude programová schůze, předseda se zúčastní a podá informaci. Zhruba 12 členů má zájem o účast na této akci.
 • Diskuze ve věci nových technických prohlídek HV na STK. Je nutno rozlišovat mezi HV na tzv. "zelených značkách" a HV na "tzv. bílých značkách". Druhá kategorie patří mezi běžná motorová vozidla a musí splňovat všechny požadavky zákona o provozu silničních vozidel, zatímco u HV na zelených značkách je možno tolerovat výjimky zapsané v testačním protokolu.
 • Gratulace k významnému životnímu jubileu pana Leoše Novotného.
 • Schůze ukončena v 11:30. Zapsal: - BB -


Zápis ze schůze ze dne 25. února 2024, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 10:00, schůze je usnášeníschopná
 • Hlavní téma schůze, tj. nový způsob testací, otevřel pan Trusík. Nově HV podléhají schvalování klubovou komisí a pověřeným komisařem. V KovoZOO proběhlo školení techniků STK s cílem sjednotit postupy při kontrole HV. Nejdříve je třeba s HV absolvovat kontrolu testační komisí a pověřeným komisařem, který zadává údaje o testovaním HV do registru vozidel. Teprve až poté je možno absolvovat kontrolu technického stavu na STK. Pokud není protokol o testaci nahrán do systému STK, nelze kontrolu na STK absolvovat. Emisní kontrolu musí absolvovat pouze historická vozidla na tzv. "bílých značkách" nebo vozidla s řízeným systémem emisí (řízeným katalyzátorem). HV se "zelenou RZ" nemusí být přistavena na stanici měření emisí a kontrolu provádí technik STK pouze vizuální kontrolou. Doplňující údaje (alterativní rozměry pneumatik, disků, tažné zařízení apod.) je nutno doplnit do protokolu o testaci, v opačném případě HV kontrolou na STK neprojde.
 • První zkušenosti z kontrol HV na STK: nejdříve probíhá důkladné nafocení HV, poté následuje kontrola identifikačních znaků vozidla (VIN, výrobní čísla motoru a karoserie). Pokud tyto znaky nejsou čitelné, je třeba barvu oškrábat a číslo zvýraznit. Osvětlení vozidla musí fungovat uspokojivě, neměl by se řešit typ osvětlení, ale pouze intenzita a viditelnost.
 • Vozidla, která nemají z výroby osazeny bezpečnostní pásy, nesmí být těmito pásy dovybavena, protože se jedná o zásah do konstrukce vozidla.
 • Při převodu nových vozidel je vystavován nový technický průkaz. Pokud chce majitel ponechat původní doklad, musí o to zažádat a tento je po zneplatnění vydán zpět majiteli. Pokud nedochází ke změně majitele či jiného zápsu do TP, není tento původní doklad odebírán.
 • Ekodaň u historických vozidel je i nadále odváděna, pokud majitel nechce tuto ekodaň uhradit, musí se udělat testace HV.
 • Diskuze a debata ohledně způsobu nových testací.
 • Gratulace k významným životním jubileům pánů Hlaváče a Mately.
 • Příští schůze se bude konat mimořádně dne 7. 4. 2024.
 • Schůze ukončena v 11:45.                                                                                                      Zapsal: - BB -

Zápis ze schůze ze dne 28. ledna 2024, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná
 • Členské příspěvky na rok 2024 zústávají ve stejné výši jako vloni, ačkoliv inflace zvyšuje veškeré náklady na provoz klubu. Pro seniory důchodce je členský příspěvek 200,- Kč, ostatní 300,- Kč. Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek a nebudou se zúčastnovat schůzí a akcí, budou vyloučeni (Mahdal, Matula, Prokop, Vajdík, Babula). Důvodem je, že za každého člena klub odvádí FKHV 130,- Kč a klub musí být usnášeníschopný, proto musí proběhnout aktualizace členské základny.
 • Plán akcí na rok 2024: ředitel zámku ve Strážnici požádal členy klubu o účast na akci "Noc při svíčkách" dne 10. 5. 2024. Bude pořádána klubová jízda, účast mezi 18 a 20. hodinou, zajištěna noční prohlídka zámku pro členy klubu. Dne 11. 5. 2024 proběhne otevírání pramenů Luhačovice, 18. 5. od 13.00 hodin otevírání pramenů Lednice. 2. 6. 2024 proběhne Sraz veteránů v KovoZOO, z důvodu probíhající rekonstrukce muzea veteránů bude poněkud složitější organizace. 24. 8. 2024 bude probíhat soutěž Veteráni Moravským Slováckem s cílem ve Skanzenu ve Strážnici. Start bude v Uherském Hradišti, průjezd zámeckou zahradou zámku Buchlovice, cíl a kulturní program bude probíhat ve Skanzenu. Výzva pro všechny členy klubu, aby přijeli svými historickými vozidly. 14.9. se ukuteční podzimní cílová jízda na festival v AutoUH, start bude z Kyjova přes Koryčany do Uherského Hradiště. Koncem září nebo v říjnu by klub uspořádal zájezd dle návrhu členů.
 • Paní Klečková žádá o možnost zapůjčení historického vozidla na svatební jízdu dne 3. srpna 2024 z Nedakonic.
 • Pan Trusík podal nové informace ve věci testování a kontroly HV. Letos bude probíhat prodlužování testací převážně automobilů. Nejdříve musí vozidlo absolvovat klubovou prohlídku, protokol z této kontroly se vkládá do systému a pak lze teprve absolvovat prohlídku na STK! Veškerá vozidla se musí fotografovat, nelze použít staré fotografie. Klubovou prohlídku provádí pověřený komisař, který potvrzuje souhlas s testací, procedura je zdlouhavá a časově náročná. Pokud má zájemce o testaci vícero vozidel nebo doklady od vozidla jsou propadlé, bude se klubová prohlídka konat přímo u majitele. Převozní značky nelze u historických vozidel použít, velmi důležitá je platná pojistka vozidla! Na vozidle musí být viditelné výrobní číslo nebo VIN kód. V případě, že není vidět, do zápisu se poznačí, že nositelem identifikace vozidla je číslo motoru. Tato skutečnost musí být zapsána v protokolu o kontrole. Testace budou probíhat pravděpodobně na konci března. Největší problém při kontrolách na STK jsou brzdy. Účinnost lze měřit decelerometrem, bohužel většina STK nemá vlastní zkušební dráhu. Dále probíhá kontrola světel, některá vozidla mají výjimku na barevnost (oranžová, červená světla). První poznatky z STK: pokud není řádně vidět VIN kód, je např. zastříkán barvou, technik STK seškrábe barvu. Zrcátka jsou bezpečnostní prvek, musí mít předepsaný průměr. Pneumatiky nesmí být popraskané, nesmí být vidět kord. Dne 22. 2. 2024 proběhne v KovoZOO školení technických komisařů a techniků z STK.
 • Diskuze ke zdravotním prohlídkám řidičů, po dvou letech musí všichni starší řidiči absolvovat pravidelné prohlídky u praktického lékaře, věk není důvod pro odebrání ŘP.
 • Technické průkazy nového formátu jsou vydávány pouze k novým vozidlům, u starších vozidel jsou měněny pouze při změnách zapisovaných do průkazu. Lze požádat o zachování starého TP, který je zneplatněn. Prodlužování testací HV je nyní na pět let,  při popsání původního průkazu je třeba jej vyměnit.
 • Ceny testací na rok 2024: pro členy klubu 3000,- Kč testace, 1500,- Kč klubová, pro nečleny klubu 5000,- Kč testace, 3000,- Kč klubová, prodloužení testace: pro člena 1000,- Kč, pro nečlena 1500,- Kč, z této částky se odvádí 500,- Kč FKHV, planost testací je nyní na 5 let.
 • Pan Ambruz má výtky vůči provádění kontrol HV na STK, HV nejsou konstruována na tyto kontroly, staré typy ložisek, brzdy na jedno kolo apod. Vytýká, že se předsednictví klubu a FKHV více nezasadilo za práva majitelů HV.
 • Diskuze kolem nového typu benzínu, který není vhodný pro HV, má vyšší obsah lihu, váže na sebe vodu, která způsobuje korozi zvláště přes zimu, leptá gumová těsnění a hadice a koroduje zinko-hořčíkové slitiny.
 • Gratulace k 70. narozeninám pana Hlaváče.
 • Schůze byla zakončena v 11:30 hodin.                                                                                                                          Zapsal: -BB-