Zápisy ze schůzí 2024

Zápis ze schůze ze dne 28. ledna 2024 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná
 • Členské příspěvky na rok 2024 zústávají ve stejné výši jako vloni, ačkoliv inflace zvyšuje veškeré náklady na provoz klubu. Pro seniory důchodce je členský příspěvek 200,- Kč, ostatní 300,- Kč. Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek a nebudou se zúčastnovat schůzí a akcí, budou vyloučeni (Mahdal, Matula, Prokop, Vajdík, Babula). Důvodem je, že za každého člena klub odvádí FKHV 130,- Kč a klub musí být usnášeníschopný, proto musí proběhnout aktualizace členské základny.
 • Plán akcí na rok 2024: ředitel zámku ve Strážnici požádal členy klubu o účast na akci "Noc při svíčkách" dne 10. 5. 2024. Bude pořádána klubová jízda, účast mezi 18 a 20. hodinou, zajištěna noční prohlídka zámku pro členy klubu. Dne 11. 5. 2024 proběhne otevírání pramenů Luhačovice, 18. 5. od 13.00 hodin otevírání pramenů Lednice. 2. 6. 2024 proběhne Sraz veteránů v KovoZOO, z důvodu probíhající rekonstrukce muzea veteránů bude poněkud složitější organizace. 24. 8. 2024 bude probíhat soutěž Veteráni Moravským Slováckem s cílem ve Skanzenu ve Strážnici. Start bude v Uherském Hradišti, průjezd zámeckou zahradou zámku Buchlovice, cíl a kulturní program bude probíhat ve Skanzenu. Výzva pro všechny členy klubu, aby přijeli svými historickými vozidly. 14.9. se ukuteční podzimní cílová jízda na festival v AutoUH, start bude z Kyjova přes Koryčany do Uherského Hradiště. Koncem září nebo v říjnu by klub uspořádal zájezd dle návrhu členů.
 • Paní Klečková žádá o možnost zapůjčení historického vozidla na svatební jízdu dne 3. srpna 2024 z Nedakonic.
 • Pan Trusík podal nové informace ve věci testování a kontroly HV. Letos bude probíhat prodlužování testací převážně automobilů. Nejdříve musí vozidlo absolvovat klubovou prohlídku, protokol z této kontroly se vkládá do systému a pak lze teprve absolvovat prohlídku na STK! Veškerá vozidla se musí fotografovat, nelze použít staré fotografie. Klubovou prohlídku provádí pověřený komisař, který potvrzuje souhlas s testací, procedura je zdlouhavá a časově náročná. Pokud má zájemce o testaci vícero vozidel nebo doklady od vozidla jsou propadlé, bude se klubová prohlídka konat přímo u majitele. Převozní značky nelze u historických vozidel použít, velmi důležitá je platná pojistka vozidla! Na vozidle musí být viditelné výrobní číslo nebo VIN kód. V případě, že není vidět, do zápisu se poznačí, že nositelem identifikace vozidla je číslo motoru. Tato skutečnost musí být zapsána v protokolu o kontrole. Testace budou probíhat pravděpodobně na konci března. Největší problém při kontrolách na STK jsou brzdy. Účinnost lze měřit decelerometrem, bohužel většina STK nemá vlastní zkušební dráhu. Dále probíhá kontrola světel, některá vozidla mají výjimku na barevnost (oranžová, červená světla). První poznatky z STK: pokud není řádně vidět VIN kód, je např. zastříkán barvou, technik STK seškrábe barvu. Zrcátka jsou bezpečnostní prvek, musí mít předepsaný průměr. Pneumatiky nesmí být popraskané, nesmí být vidět kord. Dne 22. 2. 2024 proběhne v KovoZOO školení technických komisařů a techniků z STK.
 • Diskuze ke zdravotním prohlídkám řidičů, po dvou letech musí všichni starší řidiči absolvovat pravidelné prohlídky u praktického lékaře, věk není důvod pro odebrání ŘP.
 • Technické průkazy nového formátu jsou vydávány pouze k novým vozidlům, u starších vozidel jsou měněny pouze při změnách zapisovaných do průkazu. Lze požádat o zachování starého TP, který je zneplatněn. Prodlužování testací HV je nyní na pět let,  při popsání původního průkazu je třeba jej vyměnit.
 • Ceny testací na rok 2024: pro členy klubu 3000,- Kč testace, 1500,- Kč klubová, pro nečleny klubu 5000,- Kč testace, 3000,- Kč klubová, prodloužení testace: pro člena 1000,- Kč, pro nečlena 1500,- Kč, z této částky se odvádí 500,- Kč FKHV, planost testací je nyní na 5 let.
 • Pan Ambruz má výtky vůči provádění kontrol HV na STK, HV nejsou konstruována na tyto kontroly, staré typy ložisek, brzdy na jedno kolo apod. Vytýká, že se předsednictví klubu a FKHV více nezasadilo za práva majitelů HV.
 • Diskuze kolem nového typu benzínu, který není vhodný pro HV, má vyšší obsah lihu, váže na sebe vodu, která způsobuje korozi zvláště přes zimu, leptá gumová těsnění a hadice a koroduje zinko-hořčíkové slitiny.
 • Gratulace k 70. narozeninám pana Hlaváče.
 • Schůze byla zakončena v 11:30 hodin.                                                                                                                          Zapsal: -BB-