Zachování registračních značek v depozitu

11.03.2024

Depozit – zachování stávajících značek

Od 1.3.2023 se podle novely zákona v případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než 3 roky, vozidlu přidělí nová registrační značka. Registry vozidel nebudou muset přechovávat registrační značky po neomezeně dlouhou dobu a značky po třech letech skartují. Při ukončení vyřazení vozidla z provozu bude vydán nový malý technický průkaz.

Pokud si však bude vlastník vozidla chtít ponechat původní tabulky s registrační značkou, bude o to moct před uplynutím této lhůty požádat. Zachování registračních značek je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč a o zachování stávající RZ lze zažádat rovnou při uložení do depozitu.

Lhůta platí do 28. 2. 2026 a pokud podáte žádost, která je ke stažení zde, původní registrační značky a doklady zaniknou.