Informace o aktuálním dění

20.01.2023

Vážení členové VCC ČR,

v první řadě přeji opožděně těm, se kterými jsem nebyl osobně v kontaktu, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a štěstí a mnoho úspěchů.

Rád bych Vám nyní pouze bodově shrnul aktuální dění ve veteránském světě.

Na konci prosince 2022 vyšla novela zákona 56/2001Sb., která se týká mimo jiné i provozu historických vozidel, ve sbírce zákonů. To v praxi znamená, že nejvýraznější změny, které se týkají historických vozidel začnou platit od 1. září 2023. Do 31. srpna 2023 bychom tedy měli testovat historická vozidla tak, jak jsme zvyklí.

Jak bude testování probíhat po tomto datu nelze nyní s jistotu říci. Prováděcí vyhláška zatím nemá své finální znění, návrhy ovšem korespondují s dohodami, které se podařilo dojednat na Ministerstvu dopravy. Důležité je především to, že historická vozidla by měla být posuzována vždy podle roku, ve kterém byla vyrobena. Tuto informaci shrnula ve své zprávě tripartita v prosinci 2022 a naleznete ji případně zde: https://www.fkhv.cz/news/zprava-ze-zasedani-tripartity-k-novele-zakona-56-2001sb/.

Veteránskou obcí se kolem tohoto tématu šíří mnoho nepravd a dezinformací, proto si prosím informace pokud možno ověřujte. Bohužel ani některé články v online médiích neuvádějí přesné informace.

V nejbližších dnech a týdnech by měla proběhnout jednání na MD, kde bychom se měli dozvědět další podrobnosti.

Spousta z Vás jistě sleduje i dění v FKHV. Do přílohy tohoto mailu přikládám zápis z prosincového jednání prezidia a zprávu Kontrolní a revizní komise a zprávu z kontroly IS, o což požádal předseda Kontrolní a revizní komise FKHV p. Sladký.

Další přílohou je zpráva z FIVA, kterou vypracoval zástupce FKHV na FIVA a náš člen Tomáš Barnet společně s předsedou AKHV Jiřím Francem. Tato zpráva bohužel nemohla být přenesena na Shromáždění delegátů FKHV, proto ji zasíláme alespoň v elektronické formě. Další informace k jednáním s FIVA budou předneseny na výroční schůzi VCC ČR.

Výroční schůzi VCC ČR děláme obvykle v únoru. V minulém týdnu jsme tuto otázku řešili na výboru VCC ČR a dohodli jsme na posunutí schůze až na měsíc březen, kdy by mělo proběhnout náhradní Shromáždění delegátů FKHV a už bychom informace o vyhlášce k zákonu 56/2001Sb. mohli mít komplexnější. Počítejte tedy prosím spíše s konáním výroční schůze v druhé půlce března. Pozvánka bude rozeslána alespoň 30 dní předem.

S několika z Vás jsem řešil také zákonné povinnosti, které se týkají spolků a se zápisem do rejstříku. Zejména se objevují problémy s koncem funkčního období statutárního orgánu, i když zatím v případech které jsme řešili šlo pouze o chybu v tom, že nové funkční období nebylo zapsáno do rejstříku, přestože volba proběhla. Pokud nevíte jak zápis provést nebo si nejste jisti jak správnost těchto povinností zkontrolovat, nebojte se mě kontaktovat, abychom vše opravili.

Postupně Vám asi začnou také chdoit přístupy do datových schránek, které Ministerstvo vnitra nyní zřizuje všem spolkům, jak jsme Vás již informovali. Jde o zákonnou povinnost, které se bohužel nevyhneme.

Někteří se mě již také ptali na členské příspěvky. Jejich výši na rok 2023 jsme na členské schůzi 2022 schválili na 130,- x počet členů. Pokud chcete uhradit již nyní, můžete příspěvky zaslat na účet VCC ČR 27-9081490267/0100, jako VS prosím použijte IČ Vašeho spolku a do poznámky napište název klubu.

Pokud už máte termíny svých akcí pro rok 2023, můžete je vložit do našeho kalendáře na webu: https://www.vcc-cr.cz/kalendar-akci/1.

Omlouvám se za obsáhlejší mail, v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Jiří Patočka

Sekretariát VCC ČR

+420 722 243 669

www.vcc-cr.cz