Novinky pro řidiče v roce 2022: více šikany, vyšší pokuty

11.03.2022

V roce 2022 čeká na řidiče několik důležitých změn. Některé přinášíme v rámci vzdělávání členů našeho klubu zde:

1. Úprava kompetencí obecní či městské policie

"Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky"

2. Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

"Od roku 2022 se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají "přehazování" mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby." Stát zcela rezignoval na hledání skutečných pachatelů přestupků v dopravě a onen diskutovaný institut "objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla" je jasný důkaz toho, že státu nejde o bezpečnost provozu a potrestání pachatele, ale jen o vaše peníze. Bohužel Ústavní soud motoristům dlouhodobě šlape na krk. A tuto praktiku schválil, takže se jejího zrušení jen tak nedočkáme. Při tom je to analogicky zhruba stejné, jako kdyby si od vás soused půjčil sekyru, někoho s ní zabil, ale sedět půjdete vy, protože je to přece vaše sekyra...

3. Změny v bodovém systému

"Vedle pokuty se budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením."

4. Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

"Nově bude od roku 2022 možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Doposud bylo možno řídit  traktory pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví."

5. Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

"U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25km/h - pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoliv pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM je možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4 kW). S řidičským oprávněním  B1 je možno řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW)." Toto je jen další krok ke sjednocení legislativy a skupin řidičských oprávnění napříč EU. Předně má z povinnosti vlastnit řidičské oprávnění vyjmou různé motorizované, rychlostně omezené koloběžky či vozítka pro osoby s omezenou pohyblivostí.

6. Boční odstup při předjíždění cyklistů

"Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr." Toto je jedna z nejdiskutovanějších a zřejmě nezbytečnějších změn poslední doby. Je to jeden z dalších výkřiků bývalého poslance Dolínka (ČSSD). Poslanci Dolínkovi vůbec řidiči aut leží v žaludku a jinak než jen jako pomstu a naschvál si tento zákonný paskvil nelze vysvětlit.

7. Výjimky pro cyklisty

"Od 1. ledna 2022 platí výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích."

8. Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech

"Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Mají také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog."

9. Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

"Nově mají od ledna 2022 možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci posktující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto značení mít lékaři vykonávající návštěvní službu."

10. Větší pravomoci při odstraňování vraků

"Obce mohou od ledna 2022 iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace."

11. Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

"Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna 2022 horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30.000 Kč na 100.000 Kč." Přetížené kamiony jsou prý problém. Ale problém ja také metodika vážení, která nebere v úvahu i jen nevhodně rozložený náklad mezi nápravy, ačkoliv samotné vozidlo maximální přípustnou hmotnost nepřekračuje.

12. Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

"Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 km silnic I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří např. silnice z JIhlavy na Hatě nebo z JIhlavy do Havlíčkova Brodu."