Registrace členů na akci 120. výročí radnice v Hodoníně

03.05.2024

Vyvrcholením oslav bude sobota 22. 6. 2024, kdy chceme obě výročí propojit několika akcemi, které se budou konat na různých místech Hodonína:

Oslavy na hodonínském nádraží:

– ve spolupráci se společností České dráhy, a.s. bude na nádraží přistaven historický parní vlak, pro veřejnost se uskuteční dvě zpáteční jízdy v okolí Hodonína. K prohlídce bude přistaven také salónní vůz prezidenta T. G. Masaryka.

– ve spolupráci s Československou obcí legionářskou plánujeme přistavení Legiovlaku, který pomáhá veřejnosti, především mládeži, získat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

V prostoru před nádražím proběhne výstava historických vozidel – veteránů a vystoupí vojenská hudba Olomouc

Další program proběhne na Masarykově náměstí, kde bude zábavně-naučný program zaměřený na život 1. Republiky a bude umístěno vojenské ležení.

V budově radnice budou probíhat komentované prohlídky zaměřené na 120 let existence budovy, proběhne Den otevřených dveří. Dále se uskuteční divadelní představení ochotnického souboru Svatopluk zachycující historické události v Hodoníně


Registrace členů VCCUH - pouze vozidla do roku 1945