Termíny testací a retestací

02.03.2022

Nové informace ohledně testací a retestací v roce 2022 najdete v sekci Testace vozidel. Kromě termínů testací jsou zde rovněž umístěny potřebné dokumenty, které lze stáhnout a vyplnit pro potřeby testací (protokol o technické prohlídce, čestné prohlášení k vlastnictví vozidla a další).